Słowo

πατερας

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 49 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 36 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady