Słowo

πατερων

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 176 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 162 razy w 150 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady