Słowo

πατηρ

(1 - 20) z 107

znaleziono łącznie 318 razy w 291 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 111 razy w 107 wersetach, w Septuagincie 206 razy w 183 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady