Słowo

πατρι

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 96 razy w 93 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady