Słowo

πατρος

(1 - 20) z 98

znaleziono łącznie 430 razy w 392 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 101 razy w 98 wersetach, w Septuagincie 327 razy w 292 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady