Słowo

πεντηκοντα

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 149 razy w 137 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 143 razy w 131 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady