Słowo

περαν

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 111 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 83 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady