Słowo

περι

(1 - 20) z 304

znaleziono łącznie 854 razy w 720 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 331 razy w 304 wersetach, w Septuagincie 511 razy w 404 wersetach, w innych pismach 12 razy w 12 wersetach.

Przekłady