Słowo

περιτομη

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 15 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady