Słowo

πεσουνται

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 62 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 55 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady