Słowo

πετρος

(1 - 20) z 104

znaleziono łącznie 104 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 104 razy w 104 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady