Słowo

πιστει

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 72 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady