Słowo

πιστευων

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 25 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady