Słowo

πιστεως

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 99 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 95 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady