Słowo

πληθος

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 142 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 116 razy w 109 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady