Słowo

πλην

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 236 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 205 razy w 140 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady