Słowo

πλησιον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 181 razy w 166 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 161 razy w 146 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady