Słowo

πλοιον

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 36 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady