Słowo

πλουσιος

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady