Słowo

πνευμα

(1 - 20) z 149

znaleziono łącznie 372 razy w 343 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 149 wersetach, w Septuagincie 211 razy w 193 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady