Słowo

πνευματι

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 134 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 95 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 33 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady