Słowo

πνευματος

(1 - 20) z 97

znaleziono łącznie 135 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 97 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 36 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady