Słowo

ποδας

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 127 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady