Słowo

ποδων

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 70 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 49 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady