Słowo

ποια

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 27 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady