Słowo

ποιει

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 78 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 39 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady