Słowo

ποιειν

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 131 razy w 127 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 102 razy w 99 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady