Słowo

ποιειτε

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 52 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady