Słowo

ποιης

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady