Słowo

ποιησαι

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 250 razy w 243 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 202 razy w 198 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady