Słowo

ποιησατε

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady