Słowo

ποιησει

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 152 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 133 razy w 127 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady