Słowo

ποιησον

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 60 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 46 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady