Słowo

ποιησω

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 164 razy w 153 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 142 razy w 131 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady