Słowo

ποιουσιν

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 42 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 27 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady