Słowo

ποιων

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 88 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 58 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady