Słowo

πολεις

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 295 razy w 266 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 283 razy w 254 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady