Słowo

πολεμον

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 138 razy w 133 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 128 razy w 123 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady