Słowo

πολεως

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 274 razy w 261 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 236 razy w 224 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady