Słowo

πολιν

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 310 razy w 296 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 248 razy w 234 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady