Słowo

πολις

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 146 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 123 razy w 118 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady