Słowo

πολλα

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 165 razy w 160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 95 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady