Słowo

πολλη

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 67 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 53 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady