Słowo

πολλοι

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 140 razy w 133 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 84 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 53 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady