Słowo

πολλων

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 94 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 49 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady