Słowo

πολυ

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 73 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady