Słowo

πολυς

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 58 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady