Słowo

πονηρα

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 74 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 56 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady