Słowo

πονηρον

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 152 razy w 147 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 139 razy w 134 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady