Słowo

πονηρου

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 26 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady